Tedavi 3-4 haftada bir, 3-6 kere uygulanır.

İyileşme 2. Haftadan sonra beklenir.

Egzersizlerle tedavi desteklenmelidir.

Proloterapi öncesinde;

Hasta nonsteroidal antienflamatuar ağrı kesiciler kullanıyorsa proloterapiden 4 gün önce kesmeli ve enjeksiyondan 4 gün sonrasına kadar içmemelidir.

Proloterapi sonrasına mutlaka egzersizlerle desteklenmelidir. Zira hareketsizlik daha fazla kas spazmına ve ağrıya neden olur dolayısıyla tedavinin başarısını düşürür.

proloterapi(3) jpg